Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

8 maja 2014

Opodatkowanie zwrotu kosztów noclegu w związku z odbywaniem podróży służbowej

221

Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu poniesionego przez pracownika, poza limit określony w Rozporządzeniu o podróżach służbowych. Wówczas kwota ta nie będzie stanowiła dla pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2014 roku nr ILPB2/415-73/14-4/WM.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która wysyła swoich pracowników na delegacje krajowe i zagraniczne (zwanej dalej jako: „podróże służbowe”). W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji wyrażenia przez Wnioskodawcę zgody na rozliczenie przez pracownika kosztu noclegu na podstawie faktury wystawionej na Spółkę, którego wysokość przekracza limity, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1. Rozporządzenia o podróżach służbowych, należności pokryte środkami z karty Wnioskodawcy lub wypłacone pracownikowi w formie zaliczki albo jako zwrot poniesionych wydatków ponad ten limit podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek płatnika?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Wypłacane i zwracane pracownikom diety i inne należności za czas podróży służbowej co do zasady stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednak w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ww. ustawy jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości limitu określonego w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej i na zasadach określonych tym rozporządzeniem

Zasady ro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.