Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 17) , NIERUCHOMOŚCI

5 marca 2015

Opodatkowanie zaliczek wpłaconych na utrzymanie części wspólnych budynku użytkowego

199

Dochód powstały wskutek gospodarowania lokalami użytkowymi nie jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 luty 2015 roku nr IBPBI/2/423-1407/14/KP

Sytuacja Podatnika

Wspólnota mieszkaniowa pobiera od właścicieli lokali, wg zatwierdzonego uchwalą planu gospodarczego, zaliczki na poczet utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz dostarczanych mediów. Przychodami są więc wszystkie wpłaty natomiast kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki ponoszone przez wspólnotę na rzecz nieruchomości wspólnej i koszty mediów. Wspólnota nalicza i odprowadza podatek od dochodu powstałego na skutek gospodarki lokalami użytkowymi pomimo, że dochód ten wydatkowany jest na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Różnica pomiędzy przychodami, a kosztami uzyskania przychodu jest dochodem.

Czy zaliczki wpłacone przez właścicieli lokali użytkowych tj. Powiat, oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, podlegają zwolnieniu z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zostaną przeznaczone na utrzymywanie części wspólnych budynku?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dochodem Wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 2 updop, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, która – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Aby prawidłowo zastosować powyższe przepisy w odniesieniu do Wspólnoty Mieszkaniowej i jej działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, należy przywołać art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego przepisu, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego or...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.