Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

7 czerwca 2015

Opodatkowanie środków finansowych otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania w naukowym ośrodku zagranicznym

188

Środki pieniężne otrzymane z tytułu uczestnictwa w programie badawczym poza granicami kraju nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania, a otrzymane środki pieniężne z tytułu uczestnictwa w programie stanowią przychód z innych źródeł i podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 stycznia 2015 roku nr IPTPB2/415-545/14-4/PK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest stypendystą programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowionego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki. Wnioskodawca realizuje projekt badawczy w okresie od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku. W ramach to którego realizuje zadania badawcze i prace rozwojowe związane z tematem projektu.

Wnioskodawca jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez Jednostkę naukową. Umowa Jednostki naukowej z Ministrem jest realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz zasadami określonymi w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu i w ogłoszeniu o konkursie w ramach programu - III edycja z dnia 9 maja 2013 roku.

Umowa stwierdza, że środki finansowe przyznane Wnioskodawcy są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania związanych z pobytem w ośrodku zagranicznym oraz kosztów podróży uczestnika programu i członków jego rodziny. Jednocześnie Umowa określa, że celem tego pobytu jest udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych w ramach projektu.

Czy do środków finansowych uzyskanych w ramach programu ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W celu odpowiedzi na zadane pytanie należy się odnieść do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 23a który to stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:

a. stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diet...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.