Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

7 czerwca 2015

Opodatkowanie środków finansowych otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania w naukowym ośrodku zagranicznym

224

Środki pieniężne otrzymane z tytułu uczestnictwa w programie badawczym poza granicami kraju nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania, a otrzymane środki pieniężne z tytułu uczestnictwa w programie stanowią przychód z innych źródeł i podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.