Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

16 stycznia 2015

Opodatkowanie sprzedaży mleka i zwierząt z własnej hodowli

207

Przychód ze sprzedaży mleka oraz zwierząt pochodzących z własnej hodowli, nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a koszty związane m.in. z zakupem paszy oraz zwierząt, nie stanowią kosztów uzyskania tego przychodu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października nr IBPBI/1/415-743/14/JS.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na tzw. zasadach ogólnych. Jest też podatnikiem podatku od towarów i usług. Uzyskuje dochody m.in. z tytułu pozyskiwania i sprzedaży mleka oraz zwierząt w stanie nieprzetworzonym z własnej hodowli. W związku z tym, ponosi koszty zakupu paszy i produktów potrzebnych do przygotowania paszy oraz koszty zakupu zwierząt.

Czy przychód ze sprzedaży mleka oraz zwierząt pochodzących z własnej hodowli jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a koszty zakupu paszy oraz zwierząt stanowią koszty podatkowe?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.