Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , NIERUCHOMOŚCI

3 stycznia 2015

Opodatkowanie sprzedaży gruntu z usytuowanym na niej budynkiem mieszkalnym

216

W sierpniu 2008 roku nabyłem wraz z żoną działkę budowlaną o powierzchni 16 arów. W 2011 roku uzyskaliśmy pozwolenie na wybudowanie na tej działce domu. Budowę ukończono w lipcu 2013, a w czerwcu 2014 w związku z wyjazdem na stałe do Stanów Zjednoczonych dokonaliśmy sprzedaży gruntu z usytuowanym na nim budynkiem mieszkalnym. Czy od uzyskanego ze sprzedaży przychodu należy zapłacić podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Przychód uzyskany z tytułu sprzedaży niniejszej nieruchomości nie będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że odpłatne zbycie tej nieruchomości nie nastąpiło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.UZASADNIENIE

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z analizy powyższego przepisu wynika, iż przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym jeżeli zostaną spełnione poniższe przesłanki:

  • sprzedaż nieruchomości nastąpiła nie w związku z prowadzoną odpowiedzialnością gospodarczą,

  • czas jaki upłynął pomiędzy nabyciem nieruchomości lub jej wybudowaniem a sprzedażą jest dłuższy niż pięć lat i liczony jest od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub jej wybudowanie.

Z opisanego przypadku wynika, iż działka została nabyta w sierpniu 2008, natomiast budynek mieszkalny został na niej wzniesiony w lipcu 2013 r. Ustalenia wymaga zatem czy w przedmiotowym przypadku, okres pięcioletni będzie liczony od dnia nabycia gruntu, czy od dnia wybudowania budynku mieszkalnego, czy też przyjąć należy, że oddzielnemu opodatkowaniu będzie podlegać przychód ze sprzedaży gruntu oraz przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego na nim wzniesionego?

Punktem wyjścia będzie tu zdefin...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.