Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

22 kwietnia 2015

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym przychodu z najmu nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczej i osobistej

205

Przychody uzyskiwane z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku będącym składnikiem majątku związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności, co nie pozwala na opodatkowanie uzyskanego przychodu ryczałtem ewidencjonowanym.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2015 roku nr IBPBII/2/4511-52/15/JG

Stanowisko Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi dentystyczne. Na potrzeby działalności gospodarczej prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja środków trwałych. Wnioskodawca od dochodów z działalności gospodarczej opłaca podatek liniowy.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem w wartości 50% zabudowanej nieruchomości, która stanowi składnik jego majątku prywatnego (osobistego). Znajdujący się na tej działce budynek jest podzielony na kilka pomieszczeń : gabinety lekarskie, recepcja, pomieszczenie gospodarcze, toalety, kotłownia, kuchnia. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje jeden gabinet. Pozostałe trzy gabinety Wnioskodawca wraz z drugim współwłaścicielem nieruchomości wynajmuje w ramach najmu prywatnego osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Wnioskodawca wskazał, że przychód z najmu nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. W budynku tym nie znajdują się prawnie wyodrębnione lokale będące przedmiotem odrębnej od budynku własności. Budynek nie jest elementem ewidencji środków trwałych, a co za tym idzie Wnioskodawca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych w ww. budynku w prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy Wnioskodawca może opodatkować przychody osiągane z najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym jeśli budynek, w którym prowadzi działalność gospodarczą i wynajmuje pomieszczenia w ramach najmu prywatnego jest tym samym budynkiem?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W rozważanej sytuacji Dyrektor, powołał się na przepis art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pokazał jak ważne jest to, z jakiego źródła pochodzi przychód, bowiem ma to ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii, jak sposób opodatkowania przychodu, możliwość odliczenia kosztów jego uzyskania itp. Nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy – odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 pozarolnicza działalność gospodarcza i w pkt 6 najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.