Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

11 maja 2015

Opodatkowanie ryczałtem a rozliczenie przychodu uzyskanego z odszkodowania

187

Przychód z tytułu otrzymanych odszkodowań należy rozliczyć w ramach źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza i opodatkować, w sytuacji rozliczania się na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2015 roku nr IBPBI/1/4511-99/15/WRz

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg 8,5 % stawki. Ww. działalność wykonuje pojazdem specjalnym zarejestrowanym na swoje nazwisko. Pojazd ten uległ wypadkowi. Wskutek tego wypadku Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku na naprawę pojazdu. Pojazd ten był ubezpieczony tylko w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego. Od uszkodzonego pojazdu nie były dokonywane odpisy amortyzacyjne. Kwota otrzymanego odszkodowania nie wystarczyła na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku. W związku z tym Wnioskodawca zmuszony był za własne środki przywrócić sprawność pojazdu.

Czy w związku z powyższym Podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku od kwoty otrzymanego odszkodowania?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.