Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 17) , NIERUCHOMOŚCI

24 września 2014

Opodatkowanie dochodu uzyskanego z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i poza nią

193

Wybudowanie magazynu na gruncie położonym obok gruntu znajdującego się w specjalnej strefie ekonomicznej i składowanie tam części wyprodukowanych wyrobów nie spowoduje utraty zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 sierpnia 2014 roku nr ILPB3/423-228/14-4/KS.

Sytuacja Podatnika

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka kupiła w 2013 roku od Miasta nieruchomość gruntową położoną w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na zakupionym gruncie Spółka wybuduje zakład produkujący opakowania drewniane dla przemysłu samochodowego. Po wybudowaniu zakładu produkcyjnego Spółka będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie posiadanego zezwolenia. Następnie w 2014 r. Spółka planuje kupić od Miasta kolejny grunt sąsiadujący z ww. gruntem. Grunt ten nie jest położony w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spółka na drugim zakupionym gruncie planuje wybudować magazyn, gdzie będzie składować część gotowych drewnianych opakowań przed ich wysyłką do odbiorców. Ponadto, Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej nieobjętej zezwoleniem.

  1. Czy składowanie części wyprodukowanych opakowań drewnianych na gruncie 80/5 położonym poza Specjalną Strefą Ekonomiczną będzie miało wpływ na korzystanie przez Spółkę ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34?

  2. Czy jakaś część dochodu uzyskiwana przez Spółkę z produkcji w Specjalnej Strefie będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób prawnych w pełnej wysokości?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Zauważyć należy, że jeżeli dany rodzaj działalności gospodarczej nie jest wymie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.