Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

24 lipca 2015

Opłaty licencyjne na rzecz spółki celowej

242

Opłaty licencyjne ponoszone na rzecz spółki celowej na podstawie umów licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych, stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, powinny one zostać zaliczone do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który zostaną ujęte w księgach rachunkowych jako koszt bilansowy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.