Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

3 marca 2015

Opłata dodatkowa nałożona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

203

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniam 6 osób. ZUS wymierzył mi opłatę dodatkową za niezłożenie w terminie dokumentów ubezpieczonych i nieopłacenie należnych składek. Czy opłatę dodatkową wymierzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Opłata dodatkowa wymierzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowi sankcję za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku opłacenia składek, jest instrumentem dyscyplinującym płatnika. Zatem jako sankcja/kara pieniężna nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Obowiązek płacenia składek wynika z art. 46 ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Na podstawie wskazanego art. 46 płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę w dwóch przypadkach:

• w razie nieopłacenia należnych składek;

• lub jeśli uiścił składki w zaniżonej wysokości.

Powyższe wynika z zapisów art. 24 ust. 1a ustawy o systemie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.