Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

2 czerwca 2015

Omyłkowo wpłacone zaliczki przez płatnika podlegają zwrotowi

182

Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniałam osoby na umowę zlecenie i umowę o dzieło. W tym roku zrezygnowałam z zatrudniania osób. Niestety nie anulowałam w banku zlecania stałego dotyczącego zaliczki na podatek PIT4 i pieniądze wędrowały do urzędu skarbowego. Czy omyłkowo wpłacane zaliczki będę mogła rozliczyć dopiero za cały rok, składając PIT4R?

ODPOWIEDŹ

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na obowiązek płatnika do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązek ten ciąży na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i ich jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 (między innymi z tytułu umów o dzieło i zlecenie). Płatnik ma obowiązek przekazać pobrane zaliczki na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W sytuacji braku zatrudnienia w jakiejkolwiek formie nie istnieje obowiązek płacenia zaliczek oraz składania PIT4R. Wobec faktu omyłkowych wpłat w trakcie roku, należałoby napisać do organu podatkowego pismo z wyjaśnieniem o zaistniałej omyłce z jednoczesną dyspozycją zaliczenia tejże kwoty na inne należności podatkowe lub zwrot na rachunek bankowy płatnika.

UZASADNIENIE

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 41 nakłada obowiązek na płatnika do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób pracujących w formie umowy zlecenia lub o działo. Pobraną zaliczkę zgodnie z art. 42 updof płatnik ma obowiązek przekazać w terminie do dnia 20 miesiąca nast...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę