Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

18 czerwca 2015

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą miesięcznego świadczenia na rzecz dożywotnika

199

Zbycie lokalu mieszkalnego nie stanowi źródła przychodu, z uwagi na fakt, że nastąpi ono po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie prawa własności do lokalu. Świadczenie które będzie wypłacane w zamian za przeniesienie własności do mieszkania nie będzie stanowić źródła przychodu, a więc nie powstanie obowiązek podatkowy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2015 roku nr IBPBII/2/4511-270/15/NG

Sytuacja Podatnika

W 2014 roku przyjaciółka Wnioskodawcy (dalej: dożywotnik) poważnie zachorowała. Po długim leczeniu wróciła do zdrowia, ale postanowiła przekazać Wnioskodawcy i jego małżonkowi na mocy umowy dożywocia swój dom. Wnioskodawca z małżonkiem posiadają wspólnotę majątkową. W domu tym dożywotnik mieszka od urodzenia, tj. od 13 kwietnia 1945 r. a jedynym właścicielem stał się po śmierci matki w październiku 1996 r. Dożywotnik pobiera emeryturę z ZUS.

Wnioskodawca w drodze umowy o dożywocie nabył nieruchomość składającą się z 8 lokali mieszkalnych oraz 4 lokali użytkowych. W zawartej umowie o dożywocie Wnioskodawca z mężem zobowiązali się do miesięcznego świadczenia pieniężnego na rzecz dożywotnika w kwocie 5 000,00 zł. W tym miejscu należy zauważyć, że obowiązek miesięcznego świadczenia w wysokości 5 000,00 zł na rzecz dożywotnika wynika z zawartej umowy o dożywocie a nie z umowy o pracę czy też innej umowy cywilnej wymienionej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  • Czy świadczenie zagwarantowane umową o dożywocie, będące wymierną kwotą w wysokości 5 000,00 zł brutto, należy opodatkować?

  • Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i powinien co miesiąc odprowadzać zaliczkę na podatek od ww. kwoty?

  • Czy dożywotnik powinien samodzielnie za siebie płacić zaliczkę po otrzymaniu pełnej kwoty zobowiązania?

  • Czy Wnioskodawca powinien, prowadząc działalność gospodarczą, pobrać i przekazać zaliczkę do urzędu skarbowego od wypłaconego świadczenia na rzecz dożywotnika?

  • Czy dożywotnik będzie opodatkowany na zasadach ogólnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Na podstawie treści przepisów Dyrektor stwierdził, że warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu bądź też na podstawie zawartych pomiędzy płatnikiem a osoba fizyczną umów cywilnoprawnych wymienionych w art. 13 pkt 2 i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.