Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , SZCZEGÓLNE ZASADY USTALANIA DOCHODU (art. 24-25a) , NIERUCHOMOŚCI

14 września 2014

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji najmu prywatnego

203

Nieruchomość wynajęta nie w ramach działalności gospodarczej, a w ramach najmu prywatnego nie będzie transakcją w rozumieniu art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i z tego względu nie istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dla tej transakcji.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 sierpnia 2014 roku nr ITPB1/415-537/14/AK

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest jedynym właścicielem hali produkcyjnej i użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym jest ona zbudowana. Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej Wnioskodawca chciałby wynająć tę nieruchomość spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, w której jest większościowym udziałowcem (ma 99% udziałów tej spółki, a pozostały 1% ma żona Wnioskodawcy). Wnioskodawca jest jedynym członkiem zarządu tej spółki, a spółka jest podmiotem krajowym. Czynsz najmu byłby określony z uwzględnieniem cen rynkowych, a przewidywany przychód roczny z tej umowy przekroczyłby limity określone w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czy dla ww. umowy Wnioskodawca, jako wynajmujący, będzie zobowiązany sporządzać dokumentację podatkową w myśl art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W omawianej przedstawionej sytuacji Dyrektor zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przedmiotowa dokumentacja winna być sporządzana w przypadku transakcji podatnika z podmiotami powiązanymi lub transakcji, w związku, z którymi zapłata należności wynikaj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.