Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

10 lipca 2014

Obniżanie i podwyższanie stawek amortyzacyjnych środków trwałych

215

Podatnik może według własnego uznania - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP - obniżać do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru) stawki amortyzacji podatkowej, dla poszczególnych środków trwałych, dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dniu 10 czerwca 2014 roku nr ITPB3/423-117a/14/PST

Sytuacja Podatnika

X Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu surowców wtórnych oraz sprzedaży hurtowej złomu.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka posiada składniki majątkowe stanowiące środki trwałe, które w momencie przekazania do używania wprowadza do ewidencji środków trwałych i rozpoczyna od następnego miesiąca dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej.

W przyszłości Spółka ma zamiar (wyłącznie dla celów podatkowych) dowolnie podwyższać lub obniżać -z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP - stosowane stawki amortyzacyjne w odniesieniu do niektórych lub wszystkich środków trwałych. Należy podkreślić, iż wysokość stawek amortyzacyjnych po ich podwyższeniu nie przekroczy maksymalnych stawek wskazanych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym Załącznik nr 1 do UPDOP.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania i niezależnie od stawek amortyzacyjnych wynikających z obowiązującej w Spółce polityki rachunkowości - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP - obniżać do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru) stawki amortyzacji podatkowej dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych (zarówno w odniesieniu do nowo wprowadzonych do ewidencji środków trwałych jak i takich, które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych), dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 16i ust. 1 ustawy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j - 16ł, dokonuje się przy zastoso...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.