Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę sklep meblowy. Od wielu lat nabywamy towary od kontrahenta, którego magazyn położony jest 200 km dalej od naszego sklepu. Sprzedawca nieodpłatnie dowozi nam meble. Czy nieodpłatna usługa transportowa stanowi dla mojej firmy przychód?

ODPOWIEDŹ

W opisanej przez Państwa sytuacji nie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem, bowiem koszt transportu wliczony jest w cenę sprzedaży, tym samym nie prowadzi to do powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Prowadząc działalność gospodarczą dążymy do nawiązania oraz utrzymania pozytywnych relacji z naszymi kontrahentami, kształtując je w taki sposób aby wpływały efektywnie na obie strony. Dlatego też istotne jest, aby relacje te były oparte na wzajemnym zaufaniu, bowiem w ten sposób możliwe jest sprawne działanie przedsiębiorców na rzecz osiągania wspólnych celów.

W przedstawionym pytaniu określono, iż Państwa długoletni kontrahent nieodpłatnie dowozi meble z magazynu oddalonego od Państwa sklepu o 200 km. W związku z tym, pojawia się pytanie czy w opisanej sytuacji mamy do czynienia z przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Nieodpłatny transport towarów między współpracującymi przedsiębiorcami, zwłaszcza, gdy mówimy o długotrwałej współpracy między jest zrozumiałym działaniem stron, bowiem klient nie jest obowiązany do ponoszenia dodatkowej opłaty, która co do zasady wliczona jest w cenę towaru.

Niemniej jednak istotne jest, aby w powyższej sprawie odwołać się do treści przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updof), w myśl którego przychodami są w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę