Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY NIEPODATKOWE , PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 18-24)

25 lutego 2015

Nieodpłatne przekazanie wału przeciwpowodziowego a jego niezamortyzowana wartość początkowa

225

Niezamortyzowana część wartości początkowej wału przeciwpowodziowego przekazanego w formie darowizny organom administracji państwowej wykazana w księgach nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2015 roku nr IBPBI/2/423-1259/14/SD.

Sytuacja Podatnika

Spółka jest producentem opon. Posiada fabrykę zlokalizowaną na terenie działek przemysłowych, będących własnością Skarbu Państwa, a użytkowanych przez Spółkę na podstawie udzielonego jej prawa użytkowania wieczystego. Na terenie ww. działek należących do fabryki, w latach 60-tych ubiegłego wieku wybudowano wał przeciwpowodziowy. Wał przeciwpowodziowy został wybudowany w związku z ówczesną inwestycją polegającą na budowie ujęcia wody oraz spiętrzenia wody na rzece, używanego przez Spółkę na potrzeby produkcji. Obecnie wał przeciwpowodziowy ochrania zarówno tereny fabryki i infrastrukturę należącą do Spółki, tj. osadniki i ujęcie wody, oczyszczalnię ścieków, infrastrukturę elektryczną, jak i tereny mieszkalne, rekreacyjne oraz tereny przemysłowe innych zakładów.

Spółka ponosi bieżące koszty utrzymania wału przeciwpowodziowego. Ostatnia duża modernizacja wału nastąpiła po powodzi w 2010 roku. Wydatki na modernizację, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, zwiększyły wartość początkową środka trwałego. Wartość netto środka trwałego na 31 sierpnia 2014 roku wynosi 2.453.330,33 zł.

Marszałek pozyskał fundusze UE na realizację przebudowy wału przeciwpowodziowego. Spółka rozważa możliwość bezpłatnego przekazania wału na rzecz organu administracji państwowej. W tym przypadku w księgach Spółki nastąpi likwidacja niezamortyzowanej wartości początkowej nakładów na modernizację wału, poniesionych przez Spółkę w 2010 roku.

Czy w sytuacji, gdy Spółka przekaże budowlę nieodpłatnie na rzecz organu administracji państwowej, niezamortyzowana część wartości początkowej wału wykazana w księgach Spółki, będzie stanowiła jej koszt uzyskania przychodu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy uznał, że przekazanie wału przeciwpowodziowego dla administracji państwowej stanowi darowiznę. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.