Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność gospodarczą i jednocześnie uzyskuję przychody z najmu prywatnego Na jaki numer rachunku powinnam zapłacić zaliczkę na podatek z tytułu najmu prywatnego?

ODPOWIEDŹ

Co do zasady od dnia 1 stycznia 2020 roku kwoty podatku od najmu prywatnego uiszcza się na indywidualny rachunek podatnika - mikrorachunek.

W sytuacji gdy osoba nie prowadzi działalności gospodarczej i uzyskuje przychody z najmu prywatnego, numer mikrorachunku powinna wygenerować, podając numer PESEL. Jeśli natomiast osoba prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje przychody z najmu prywatnego, numer mikrorachunku winna wygenerować w oparciu o identyfikator NIP.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 §1 ustawy Ordynacja podatkowa zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w  formie polecenia przelewu.

Przy czym w myśl §  3 powołanego art. 61 ordynacji podatkowej ww. przepisu § 1 nie stosuje się do zapłaty podatków niezwiązanych z  prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jednocześnie art. 61b §1 ustawy wskazuje, że wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz  niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na  rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).

Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i  zawiera:

1) sumę kontrolną;

2) numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;

3) identyfikator podatkowy.

 

Numer indywidualnego rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego, w  Biuletynie I...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę