Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23) , NIERUCHOMOŚCI , OCHRONA ZDROWIA

29 kwietnia 2015

Najem lokalu do celów działalności gospodarczej od męża jako koszty uzyskania przychodów

241

Koszty z tytułu najmu lokalu użytkowego od męża stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, o ile Podatnik posiada tytuł prawny do tego lokalu, którym może być umowa najmu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 09 kwietnia 2015 roku nr IBPBI/1/4511-35/15/WRz.

Sytuacja Podatnika

Podatniczka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie stomatologii (gabinet stomatologiczny). Uzyskane dochody z działalności gospodarczej opodatkowuję na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Jej mąż jest właścicielem budynku mieszkalnego, w którym znajdują się również lokale użytkowe. Budynek stanowi majątek osobisty męża - mąż wszedł w posiadanie budynku przed zawarciem związku małżeńskiego. Przez cały okres trwania małżeństwa Wnioskodawczyni wraz z mężem pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni zawarła z mężem umowę najmu jednego z lokali użytkowych znajdujących się w budynku stanowiącym własność męża, w którym to lokalu prowadzi swój gabinet. Czynsz najmu ustalony został według cen rynkowych. Oprócz czynszu, zgodnie z zawartą umową, Wnioskodawczyni jest obowiązana ponosić opłaty niezależne w części przypadającej na wynajmowany lokal. Z tytułu zawartej umowy najmu lokalu, mąż wystawia jej faktury.

Czy Wnioskodawczyni ma prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, kwot wynikających z faktur wystawionych przez męża z tytułu najmu lokalu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ponoszone koszty z tytułu najmu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.