Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE

3 marca 2015

Możliwość zmiany formy opodatkowania po wznowieniu w trakcie roku podatkowego działalności gospodarczej

153

W 2013 roku złożyłem wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, nie deklarując przy tym formy opodatkowania przychodów. Od chwili zarejestrowania działalności nie świadczyłem żadnych usług. Na koniec 2013 roku zawiesiłem działalność gospodarczą. W marcu tego roku mam zamiar wznowić prowadzenie działalności. Czy w związku z tym mam prawo do opodatkowania przychodów w formie podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnik nie poinformował organu podatkowego o wyborze formy opodatkowania, oznacza to że w momencie zawieszenia działalności gospodarczej formą opodatkowania podatkiem dochodowym tej działalności były „zasady ogólne”. Zatem w momencie wznowienia w miesiącu marcu prowadzenia działalności, podatnik będzie zobowiązany do kontynuowana formy opodatkowania z dnia zawieszenia działalności. Dopiero na początku roku, w terminie do 20 stycznia, możliwe będzie zawiadomienie organu podatkowego o wyborze nowej formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

UZASADNIENIE

Rozpoczynając działalność gospodarczą podatnik musi zdecydować w jakiej formie będzie opodatkowywał uzyskane z tej działalności przychody. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania lub wniosek o zastosowanie opodatkowania kartą podatkową podatnik może już złożyć na etapie rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Informacja o wyborze formy opodatkowania jest integralną częścią wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku wyboru sposobu opodatkowania w postaci karty podatkowej do wniosku o wpis CEIDG-1 należy dołączyć wniosek o zastosowanie tej formy na formularzu PIT-16.

Jeżeli podatnik nie dokona wyboru formy opodatkowania w momencie rejestracji działalności gospodarczej, może dokonać wyboru tej formy w oparciu o przepisy prawa podatkowego. I tak:

  • w przypadku wyboru formy opodatkowania w postaci podatku liniowego zgłoszenia zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy dokonać najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu;

  • w przypadku wyboru formy opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgłoszenia zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy dokonać również najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu;

  • w przypadku wyboru formy opodatkowania w postaci karty podatkowej zgłoszenia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy dokonać przed rozpoczęciem działalności.

Na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej prowadzący działalność gospodarczą – przedsiębiorca, ma prawo do jej zawieszenia, na okres nie dłuższy niż dwa lata, pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników. Podatnik zawieszając prowadzenie działalności gospodarczej zwolniony jest z niektórych obowiązków nałożonych na nim przez przepisy podatkowe, np. z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy na mocy art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przepisy ustawy o podatku dochodowym nie zwalniają go od obowiązku składania zeznania rocznego. W myśl art. 45 ust. 1 updof podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Regulacja ta dotyczy podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych. W tym samym terminie składają zeznanie podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym – art. 45 ust. 1a updof. W interpretacji indywidualnej D...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.