Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

11 maja 2011

Moment ujęcia opłat z tytułu leasingu operacyjnego w KUP

262

Opłaty miesięczne z tytułu używania licencji zalicza się w KUP w dacie poniesienia kosztu (ujęcia kosztu w księgach rachunkowych), natomiast koszty dotyczące całej umowy rozlicza się proporcjonalnie do okresu, na który umowa została zawarta.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 listopada 2010 roku (nr IBPBI/2/423-1686/10/JD). Sytuacja Podatnika Przedmiotem umowy leasingowej jest prawo do licencji na oprogramowanie komputerowe. Prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przysługuje leasingodawcy. Na podstawie umowy leasingu operacyjnego Spółka opłaciła „czynsz inicjalny” w chwili zawarcia umowy. Wraz z uzyskaniem licencji została rozpoczęta inwestycja związana z wdrożeniem systemu komputerowego i trwa do chwili obecnej (umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. na okres 48 miesięcy, który stanowi ponad 40% normatywnego okresu amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej stanowiącej przedmiot umowy). Opłaty leasingowe naliczane są przez leasingodawcę miesięcznie począwszy od miesiąca stycznia 2010 roku. Suma opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, jest wyższa od wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Po zakończeniu umowy Spółka ma prawo nabycia przedmiotu leasingu za cenę określoną w umowie. W związku z powyższym zadano m.in....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.