Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka otrzymała faktury korekty dotyczące najmu za lata 2007 i 2008 (po 5000 zł do każdego roku). Tytułem korekty był brak wcześniejszej indeksacji czynszu, co wynikało z umowy najmu. W związku z tym mam pytanie czy te dodatkowe koszty będą kosztami podatkowymi i czy trzeba będzie korygować CIT8 za lata 2007 i 2008?

ODPOWIEDŹ

Poniższa odpowiedź jest udzielona przy założeniu, iż zgodnie z umową najmu stawki czynszu powinny być indeksowane co roku, a brak uwzględnienia tych zmian skutkował wystawieniem pierwotnych faktur za najem o zaniżonej wartości.

Odpowiadając na pytanie czytelnika należy zauważyć, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) nie zawiera wykazu wydatków, które przesądzają o ich zaliczeniu do kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 tejże ustawy. Zatem, aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione warunki:

a) poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu z działalności gospodarczej, albo

b) poniesiony wydatek musi mieć wpływ na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,

c) wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów negatywnych określonych w art. 16 ustawy o CIT.

Tak więc podatnik powinien sam zadecydować, czy poniesiony wydatek spełnia wymogi kosztu podatkowego.

Niestety przytoczone powyżej przepisy nie określają terminu, kiedy można potrącić koszty w celu ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Sposób, w jaki należy rozliczyć koszty uzyskania przychodów zwłaszcza te, które odnoszą się nie tylko do roku podatkowego, w jakim zostały poniesione, ale i do innych okresów, jest uzależniony od tego, czy dany wydatek może być zakwalifikowany do kosztów bezpośrednio lub też pośrednio związanych z przychodami. Moment, w którym można potrącić koszty uzyskania przychodów został uregulowany w przepisach art. 15 ust. 4 oraz art. 15 ust. 4b-4e) ustawy o CIT. I tak, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 4 ustawy o CIT).

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok poda...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.