Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

6 lutego 2015

Kara nałożona przez UOKiK jako wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów

194

Kara nałożona przez UOKiK nie stanowi kosztów uzyskania przychody. Jednak wydatki poniesione na koszty sądowe w związku z postępowaniem przeciwko UOKiK stanowią koszt uzyskania przychodu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2014 roku nr IBPBI/2/423-1251/14/BG

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał działania Wnioskodawcy na rynku krajowym za naruszenie zakazu uregulowanego w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Z tytułu naruszenia ww. zakazu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Wnioskodawcę karę i obciążył Wnioskodawcę kosztami postępowania. Wnioskodawca wniósł odwołanie od decyzji. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Wnioskodawcy i zasądził na rzecz Prezesa UOKiK zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Wnioskodawca wniósł apelację od wyroku SOKiK. Sąd Apelacyjny oddalił apelację oraz zasądził na rzecz Prezesa UOKiK zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Wnioskodawca rozważa zaliczenie kary i ww. kosztów sądowych do kosztów uzyskania przychodu. Czy kara, którą zobowiązany jest zapłacić Wnioskodawca stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy koszty postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, koszty zasądzone wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz koszty zasądzone przez Sąd Apelacyjny, jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu drugiej instancji, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. W tym celu podatnik podejmuje szereg działań zmierzających do uzyskania przychodu co wiąże się z ponoszeniem wydatków. Nie wszystkie z nich można uznać za koszty uzyskania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.