Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

2 lutego 2015

Jak zakwalifikować przychody z praw autorskich

204

Jestem dziennikarzem, prowadzę  działalność  gospodarczą  w  zakres której wchodzi pisanie oraz redagowanie tekstów-artykułów w serwisie internetowym. Jednocześnie zawarłem umowę  o  współpracy,  której zakres jest taki sam jak prowadzonej działalności. Do jakiego źródła mam zakwalifikować uzyskany przychód? Czy do tak uzyskanego przychodu mogę zastosować 50% koszty uzyskania przychodów? 

ODPOWIEDŹ

Przychód z praw majątkowych uzyskany przez dziennikarza prowadzącego działalność gospodarczą należy zakwalifikować jako przychód z praw autorskich uzyskany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Stąd nie można zastosować tutaj stawki 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. 

UZASADNIENIE

Podstawową kwestią do rozstrzygnięcia jest tutaj ustalenie źródła, z którego uzyskiwany jest  przychód.  Źródłem  z  jakiego  można  uzyskać  wymieniony  przychód  jest  zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 3 oraz pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolnicza działalność gospodarcza oraz kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie tych praw (...).

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową(...) prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 (art. 5a ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Natomiast za przychody z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów(...) w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. (art. 18 ustawy o podatku dochodowym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.