Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , TRANSPORT

3 stycznia 2015

Jak zakwalifikować koszty naprawy samochodu

201

Prowadzę działalność gospodarczą, którą rozliczam na podstawie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W 2012 roku wykupiłem z Leasingu operacyjnego samochód osobowy za kwotę 2.000 zł. W listopadzie tego roku samochód się zepsuł (wymiana silnika), koszt naprawy wyniósł 18.000 zł, w tym wymieniono również komplet filtrów, olej i elementy układu hamulcowego. Czy mogę jednorazowo odliczyć w całości poniesione koszty naprawy, czy muszę umarzać je w czasie?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, wydatki poniesione na remont można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

UZASADNIENIE

Możliwość i zasady zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów w tym wydatków na remont samochodu należy oceniać w kontekście art. 22 ust. 1,4,5,6 oraz art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof).  Zgodnie ze wskazaną definicją zawartą  w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Jednocześnie z analizy art. 23 updof wynika, iż ustawodawca nie wskazał wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wydatków na remont samochodu poleasingowego. Zatem co do zasady należałoby uznać, że wydatki związane z remontem samochodu mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów pod warunkiem, że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów. Przy czym kosztem podatkowym będą tylko takie wydatki, które nie  stanowią ulepszenia środka trwałego. Warto podkreślić, że celem  remontu jest naprawa i odtworzenie pierwotnego stanu technicznego jak również przywrócenie tego samochodu do pierwotnej używalności. Natomiast celem ulepszenia środka trwałego jest jego przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja jak również modernizacja.

Reasumując należy stwierdzić, iż wydatki poniesione na środki trwałe zalicza się bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli dotyczą bieżącej eksploatacji, remontu. Naprawa silnika, wymiana kompletu filtrów, oleju i elementów układu hamulcowego a także zakup części zamiennych nie służą ulepszeniu samochodu, mają wyłącznie na celu przywrócenie stanu technicznego. Wydatki te nie służą unowocześnieniu samochodu.

W przypadku kategorii tego rodzaju kosztów, mających charakter kosztów pośrednich ustawodawca określił,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.