Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Na działce, która jest własnością spółki poczyniono przez kilka lat sporo inwestycji. Inwestycje związane były z budową masztów elektrowni wiatrowej. Niestety inwestycja się nie powiodła. Czy niektóre z tych prac /związane z podłożem i jego poprawą/ mogę rozliczyć bezpośrednio w kosztach podatkowych nie zwiększając wartości księgowej inwestycji, która nie będzie kosztem?

ODPOWIEDŹ

Zdaniem Redakcji przy realizacji inwestycji, o której wspomina Czytelnik koszty prac związane z podłożem i jego poprawą będą zwiększały środki trwałe w budowie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 4e ustawy o pdop koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w  dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.

UZASADNIENIE

Co do zasady zgodnie z ustawą o rachunkowości przez środki trwałe w  budowie - rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w  okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Środki trwałe w budowie ewidencjonuje się na koncie 080. Na tym koncie w szczególności ewidencjonuje się:

  • koszty dokumentacji projektowej (budowanego środka trwałego lub ulepszenia istniejącego już środka trwałego),
  • nabycie gruntów i przygotowanie terenu pod budowę,
  • wykonywanych robót budowlanych i montażowych,
  • zakup maszyn i urządzeń,
  • ubezpieczenie budowy w okresie jej realizacji,
  • koszty nadzoru wykonawcy i inwestora,
  • koszty prób montażowych i rozruchu (poprzedzających oddanie środków trwałego do używania),
  • koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania budowy lub ulepszenie środka trwałego.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Redakcji przy realizacji inwestycji, o której wspomina Czytelnik koszty prac związane z podł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę