Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

17 listopada 2014

Fundusz rekultywacyjny jako koszt podatkowy

211

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na fundusz rekultywacyjny, utworzony na podstawie art. 244 i art. 137 ustawy o odpadach.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2014 roku nr IPTPB3/423-217/14-4PM.

Sytuacja Podatnika

Spółka zobowiązana jest, w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, do utworzenia funduszu rekultywacyjnego na poczet przyszłych obligatoryjnych wydatków, na który będzie przekazywać określoną kwotę środków pieniężnych. Dla Spółki oznacza to obowiązek ustalenia udziału w cenie za przyjęcie odpadów do składowania środków pieniężnych odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny. Planowany okres eksploatacji II kwatery wynosi 22 lata, tj. do roku 2035. W związku z tym Spółka przez okres 22 lat do 2035 r. będzie corocznie dokonywać odpisów na fundusz rekultywacyjny w wysokości wystarczającej do pokrycia kosztów związanych z zamknięciem i rekultywacją oraz nadzorem, w tym monitoringiem składowiska odpadów. Jednocześnie w tej wysokości odprowadzać będzie środki pieniężne na wyodrębnione konto bankowe. Plan rekultywacji II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów terenów poeksploatacyjnych powstanie po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów i będzie obowiązywał od roku 2036 – kiedy to odpisy na fundusz rekultywacyjny nie będą już dokonywane (ostatni odpis zgodnie z Decyzją Zarządu Spółki oraz Regulaminem Funduszu Rekultywacyjnego zostanie dokonany w roku 2035). Począwszy od roku 2036 zebrane na wyodrębnionym koncie bankowym środki będą wydatkowane na koszty związane z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem w tym monitoringiem składowiska odpadów po jego zamknięciu. Kwoty w planie rekultywacji będą wynikać z ostatniej aktualizacji w roku 2035 kosztów z uwzględnieniem rozłożenia tych wydatków w czasie.

Czy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt rocznego odpisu na Fundusz Rekultywacyjny, dokonywanego przez cały okres eksploatacji składowiska odpadów w wysokości określonej na podstawie wstępnych szacunków, tj. kosztorysu rekultywacji II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów oraz wyliczeń przyszłych kosztów związanych z zamknięciem, nadzorem, w tym monitoringiem poeksploatacyjnym składowiska oraz zgodnie z Decyzją Zarządu o utworzeniu w Spółce Funduszu Rekultywacyjnego wraz z Regulaminem Funduszu Rekultywacyjnego, p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.