Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy składać na każdy rok podatkowy, bez względu czy ulega zmianie forma rozliczania?

ODPOWIEDŹ

20 stycznia każdego roku upływa termin wyboru formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dany rok podatkowy. Oświadczenia do urzędu skarbowego składają jedynie podatnicy, którzy chcą dokonać zmiany formy opodatkowania w stosunku do roku poprzedniego.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają do wyboru cztery formy opodatkowania swoich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej: 

  • opodatkowanie według skali podatkowej,

  • podatek liniowy,

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

  • kartę podatkową.

W przypadku gdy podatnik np. w 2011 r. opodatkowywał dochody z działalności gospodarczej według skali podatkowej, nie ma obowiązku składać oświadczenia do urzędu skarbowego o wyborze tej formy na 2012 r. zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)

Oświadczeni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.