Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

28 maja 2015

Dokumentacja nieściągalności wierzytelności

201

Protokoły wystawione przez wierzyciela nie są wystarczającym środkiem uprawdopodabniającym nieściągalność wierzytelności.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący zasad zaliczania do kosztów nieściągalnych wierzytelności oraz dokumentowania uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności (wyrok z 2 kwietnia 2015 roku; sygn. akt II FSK 482/13).

Spółka udziela pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych poza systemem bankowym. Świadczy m.in. usługi pożyczki w domu pożyczkobiorcy przez przedstawiciela Spółki - tzw. „obsługa pożyczki w domu”. Opłata ze tę usługę pobierana jest od pożyczkobiorcy w ostatniej kolejności.

W przypadku nieobecności pożyczkobiorcy w domu w terminie płatności raty, bądź nieuiszczenia przez niego należności z tytułu pożyczki, przedstawiciele, działając w imieniu Spółki, spisują protokoły. Protokoły wraz z listą spłat z komputera według Spółki stanowią dowód, że klient zalega z płatnościami (w tym m.in. za obsługę pożyczki w domu) i że protokoły świadczą również, że istnieje duże prawdopodobieństwo nieściągnięcia wierzytelności.

Spółka zwróciła się z pytaniem w interpretacji indywidualnej czy w przypadku niedokonania przez pożyczkobiorcę spłaty należności za obsługę pożyczki w domu, będzie miała prawo zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.