Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA , BUDOWNICTWO

1 maja 2018

Dochody pracowników wykonujących roboty budowlane na terytorium Niemiec

221

Firma zamierza stanąć do przetargu na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej nowo powstającego osiedla mieszkaniowego w Niemczech. Do naszych zadań należałoby również wykonanie oświetlenia, placu zabaw oraz montaż ławek. Opisane prace miałyby się rozpocząć w połowie czerwca i zakończyć na początku października. W jaki sposób opodatkujemy dochody naszych pracowników: czy w związku z tym, że prace będą świadczone na terytorium Niemiec ich dochód będzie tam opodatkowany?

ODPOWIEDŹ

W świetle postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, dochód pracowników będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 1a updof, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast gdy delegujemy pracownika do wykonywania pracy poza granicami RP, który posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski, wówczas w myśl art. 3 ust. 1 updof, podlega on nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów niezależnie od źródła ich uzyskania.

Przywołane wyżej przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy).

A zatem, biorąc pod uwagę przedstawioną w pytaniu sytuację, konieczne staje się odwołanie do treści cytowanej umowy. I tak art. 15 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, stanowi iż wynagrodzenie za pracę podlega opodatkowaniu w kraju, w którym jest ona wykonywana. Aby wynagrodzenie polskiego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.