Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

16 stycznia 2015

Czy wartość nabytych biletów komunikacyjnych stanowi dla spółki koszt podatkowy

208

Wydatki związane z zakupem biletów i przekazaniem ich na rzecz pracowników i ich dzieci stanowić będą jako „koszty pracownicze” koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2014 roku nr IPPB5/423-632/14-3/AM.

Sytuacja Podatnika

Wypełniając warunki Uchwały Rady Miasta z dnia 6 marca 2014 roku, Wnioskodawca zobowiązany został do sfinansowania i zakupu służbowych biletów komunikacji miejskiej dla wszystkich swoich pracowników oraz biletów wolnej jazdy dla dzieci pracowników.

Bilety dla pracowników zgodnie z treści Uchwały nabywane są obligatoryjnie dla wszystkich pracowników, natomiast bilety dla dzieci - wg zgłoszonego przez pracownika zapotrzebowania (po wcześniejszej weryfikacji zasadności przez Spółkę). Zapis o przyznanym pracownikom Spółki świadczeniu w postaci biletu pracowniczego oraz biletów dla dzieci pracowników znajduje się w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Ryczałtowa wartość rocznego biletu dla pracownika Spółki wynosi 100 zł. Bilety dla dzieci pracowników nabywane są w cenach zgodnych z taryfą biletową z uchwałą nr Rady Miasta z dnia 3 października 2013 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Mieście. Bilety nabywane są w Zarządzie Transportu (zwany dalej Z.) na podstawie wystawionej faktury.

Spółka ponosi koszty zakupu biletów pracowniczych i dla dzieci pracowników. Wartość świadczenia w postaci przekazanego biletu dla pracownika lub/i jego dzieci doliczana jest do dochodu pracownika. Składki ZUS odprowadzane są tylko od świadczenia dotyczącego zakupu biletów dla dzieci pracownika.

Czy wartość nabytych biletów na rzecz pracowników i ich dzieci stanowi koszt uzyskania przychodów dla Spółki?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Jako koszty podatkowe przyjmuje się zarówno te koszty, które są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów (bezpośrednio lub pośrednio), ale również te koszty, których celem jest zabezpi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.