Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY NIEPODATKOWE , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

5 marca 2015

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych polisę ubezpieczeniową od utraty dochodu

172

Zawarcie polisy ubezpieczeniowej na wypadek utraty dochodu w następstwie całkowitej okresowej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz całkowitej okresowej niezdolności do pracy wskutek choroby nie stanowi kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2015 roku nr IBPBI/1/415-1395/14/ZK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi okulistyczne. Na potrzeby działalności gospodarczej prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja środków trwałych. Od dochodów z działalności gospodarczej opłaca „podatek liniowy”.

Prowadzona działalność gospodarcza jest jej jedynym źródłem przychodu. Celem zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów Wnioskodawczyni zawarła umowę ubezpieczeniową od utraty dochodu w następstwie całkowitej okresowej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz całkowitej okresowej niezdolności do pracy wskutek choroby. Polisa została zawarta na okres jednego roku od 9 października 2014 r. - 8 października 2015 r.

Czy wydatki z tytułu zawartej polisy ubezpieczeniowej od utraty dochodu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu powadzonej działalności gospodarczej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Wydatki ponoszone na dobrowolne ubezpieczenie na wypadek całkowitej okresowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu, konieczne jest bowiem zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Ponadto należy zbadać, czy dany rodzaj wydatku pozostaje w związku z działalnością przedsiębiorstwa i nie stanowi wydatków ponoszonych na cele osobiste podmiotów zarządzających przedsiębiorstwem lub osób trzecich.

Analizując racjonalność i celowość poniesionego wydatku wskazać należy, że celem poniesienia powyższego wydatku jest przede wszystkim zabezpieczenie bytu Wnioskodawczyni na wypadek niezdolności do pracy w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę