Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23) , TRANSPORT

14 września 2014

Częściowe wykorzystywanie samochodu w działalności a KUP i odpisy amortyzacyjne

212

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne naliczone od pełnej wartości samochodu, po uwzględnieniu art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na jego częściowe wykorzystanie w prowadzonej działalności. Natomiast wydatki eksploatacyjne można zaliczyć do kosztów w takiej części jakiej faktycznie służą uzyskaniu przychodu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2014 roku nr ITPB1/415-574/14/WM.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Wnioskodawczyni ma zamiar kupić na podstawie faktury VAT samochód osobowy i wpisać go do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawczyni uważa, że samochód będzie w 95% wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w pozostałych 5% samochód będzie wykorzystywany do jej celów prywatnych. Ma również zamiar rozpocząć jego amortyzację i odpisy amortyzacyjne zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w części tj. w 95% oraz zaliczać do kosztów 95% pozostałych wydatków związanych z eksploatacją samochodu. Będzie to jedyny środek lokomocji Wnioskodawczyni i będzie wykorzystywany przede wszystkim do działalności gospodarczej.

Czy zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i wydatków na eksploatację samochodu w 95% jest prawidłowe?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość proporcjonalnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych wyłącznie dla nieruchomości, wykorzystywanych częściowo do działalności gospodarczej. W przypadku środków trwałych innych niż nieruchomości, ustawodawca nie wskazał na możliwość proporcjonalnego ustalania wartości początkowej środków trwałych z uwagi na wykorzystywanie ich do innych celów, niż pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zatem w przypadku składników majątkowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, spełniających kryteria do uznania ich za środki trwałe (innych niż nieruchomości), możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości początkowej, niezależnie od tego czy są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z dz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.