Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

6 maja 2015

Zwolnienie z opodatkowania umorzenia części pożyczki otrzymanej od rodziców

175

Umorzenie przez rodziców części pożyczki udzielonej dziecku korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 kwietnia 2015 roku nr IBPBII/1/4511-38/15/DP

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca posiada obywatelstwo holenderskie oraz adres zamieszkania w Polsce. Rodzice Wnioskodawcy posiadają obywatelstwo holenderskie oraz adres zamieszkania w Holandii.

W dniu 1 czerwca 2014 r. zawarł w Holandii umowę pożyczki pomiędzy nim, a jego rodzicami. Z przedmiotowej umowy wynika, że została udzielona pożyczka w kwocie 150.000 EUR, od której odsetki wynosiły 3% w skali roku.

W dniu 12 grudnia 2014 r. nastąpiło umorzenie 1/3 kwoty pożyczki, tj. 50.000 EUR, które w Holandii traktowane jest jako darowizna.

Dodatkowo umorzonej części pożyczki nie jest świadczeniem otrzymanym na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umowy będącej podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tj. działalności wykonywanej osobiście.

Czy umorzenie 1/3 części pożyczki (50.000 EUR) jest wolne od podatku dochodowego

Stanowisko Dyrektora

Analizując opisaną we wniosku sytuację Podatnika odnieść należy się do treści art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego brzmieniem wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

Powołany art. 21 ust. 20 ww. ustawy stanowi zaś, iż ww. zwolnienie nie ma zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podst...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę