Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

20 marca 2015

Zwolnienie z opodatkowania udziału w spotkaniu integracyjnym pracowników i ich rodzin

191

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym uczestnictwa w imprezie integracyjnej (wyrok z 14 stycznia 2015 roku; sygn. akt I FSK 2770/14).

Spółka zorganizowała spotkanie integracyjne dla swoich pracowników oraz pracowników spółek powiązanych, oraz dla członków ich rodzin. W związku z planowanym procesem połączenia miało na celu zintegrowanie wszystkich pracowników spółek. Odbył się tam m.in. turniej piłki nożnej, w którym uczestniczyły drużyny złożone z pracowników spółki i spółek powiązanych oraz wśród uczestników spotkania będących pracownikami spółek powiązanych (niebędących pracownikami spółki ani niepozostających z nią w stosunku cywilnoprawnym) zostały rozlosowane nagrody, tj. bony towarowe o różnym nominale.

Spółka zwróciła się z zapytaniem do Izby Skarbowej, czy po stronie uczestników spotkania integracyjnego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu oraz czy w odniesieniu do bonów towarowych rozlosowanych wśród uczestników spotkania integracyjnego będących pracownikami spółek powiązanych, których jednostkowa wartość nie przekracza 200 zł, będzie miało zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

Organ podatkowy stwierdził, iż po stronie uczestników spotkania integracyjnego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, a w odniesieniu bonów rozlosowanyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.