Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

13 października 2014

Zwolnienie z opodatkowania stypendium stażowego

203

Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 września 2014 roku nr ILPB2/415-625/14-4/AJ.

Sytuacja Podatnika

Studenci Uniwersytetu są uczestnikami projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytetu 4. Szkolnictwo wyższe i nauka; Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu odbędą 3-miesięczny płatny staż studencki od 1 czerwca do 30 września 2014 r. u potencjalnych pracodawców w ramach nieodpłatnej współpracy z Uczelnią i każdy z nich otrzyma co miesiąc stypendium stażowe całkowicie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czy środki finansowe uzyskane w ramach stypendium stażowego, otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.