Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , PRZYCHODY (art. 12-14)

8 grudnia 2014

Zwolnienie z opodatkowania nieodpłatnego używania lokalu Gminy przez spółkę użyteczności publicznej

242

Nieodpłatne użytkowanie lokalu oraz urządzeń i wyposażenia na podstawie umów zawartych z Gminą przez Spółkę, w której jedynym właścicielem jest Gmina, nie stanowi powstania przychodu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowe...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.