Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , PRZYCHODY (art. 12-14)

8 grudnia 2014

Zwolnienie z opodatkowania nieodpłatnego używania lokalu Gminy przez spółkę użyteczności publicznej

184

Nieodpłatne użytkowanie lokalu oraz urządzeń i wyposażenia na podstawie umów zawartych z Gminą przez Spółkę, w której jedynym właścicielem jest Gmina, nie stanowi powstania przychodu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 października 2014 roku nr IPTPB3/423-231/14-2/GG.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka wykonuje zadania własne gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. W celu realizacji zadań Spółka wykorzystuje urządzenia i wyposażenie będące własnością Gminy na podstawie umowy użyczenia oraz lokal użytkowy na podstawie umowy użyczenia z dnia 31 marca 2014 r. zawartej z Gminą – Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w .

Czy nieodpłatne użytkowanie lokalu oraz urządzeń i wyposażenia na podstawie umów zawartych z Gminą przez Miejskie Spółka z o.o., której jedynym właścicielem jest Gmina powoduje powstanie przychodu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, czy podlega wyłączeniu z tego przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorial...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.