Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , GMINY I POWIATY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 17)

19 września 2014

Zwolnienie z opodatkowania kwot otrzymanych od agencji rządowych

194

Wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli otrzymane środki pochodzą z budżetu państwa.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. nr DILPB3/423-216/14-2/EK.

Sytuacja Podatnika

Stowarzyszenie powstało w 2007 r. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i swojego statutu. Członkami stowarzyszenia jest 6 gmin powiatu oraz Powiat.

W dniu 30.11.2012 r. Stowarzyszenie złożyło do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów dla operacji pn. „Mistrzostwa Powiatu".

Operacja polegała na organizacji jednodniowej imprezy, podczas której miłośnicy narciarstwa z powiatu mieli okazję uczestniczyć we wspólnej rywalizacji sportowo-rekreacyjnej. Udział w imprezie był ogólnodostępny i bezpłatny dla mieszkańców powiatu.

Projekt został przez Wnioskodawcę zrealizowany i rozliczony. Na rachunek Stowarzyszenia wpłynęła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa refundacja będąca zwrotem kosztów poniesionych przez Stowarzyszenie w związku z realizacją operacji.

Czy dochód ze środków uzyskanych na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach tzw. małych projektów jest wolny od podatku jako dotacja otrzymana ze środków Unii Europejskiej (dokładnie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), a jeżeli nie to czy dochód ten jest wolny od podatku jako przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , Agencja Restruktu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.