Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

18 lipca 2014

Zwolnienie z opodatkowania dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży

264

Przyznana pracownikowi kwota dofinansowana do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie przekazana na konto pracownika, jako refundacja - zwrot poniesionych wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawę art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o podatku od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w B...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.