Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

18 lipca 2014

Zwolnienie z opodatkowania dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży

195

Przyznana pracownikowi kwota dofinansowana do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie przekazana na konto pracownika, jako refundacja - zwrot poniesionych wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawę art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o podatku od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2014 roku nr ITPB2/415-234/14/MN

Sytuacja Podatnika

Zespól Szkół Nr X na podstawie przepisów regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych może przyznawać, w zależności od sytuacji materialnej rodziny, dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. Wypoczynek ten jest w formie kolonii, obozów, wczasów. Organizatorem wypoczynku jest biuro turystyczne lub inny podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie. Przyznane kwoty dofinansowania mogą być przekazywane na konto pracownika, któremu zostało przyznane dofinansowanie (jako refundacja – zwrot poniesionych wydatków) po przedłożeniu faktury lub zaświadczenia od organizatora wypoczynku.

Czy przekazanie pracownikowi kwoty dofinansowania będzie podlegało zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy Szkoła jako płatnik będzie zobowiązana do obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są opłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

  1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,

  2. z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 7...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.