Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

2 kwietnia 2015

Zapłata odszkodowania za doznany uszczerbek spowodowany wadami fizycznymi towaru

261

Wyrokiem Sądu Rejonowego Wydział Cywilny zasądzone zostało od Spółki na rzecz małoletniego reprezentowanego przez jego przedstawicieli ustawowych odszkodowanie za doznany uszczerbek spowodowany wadami fizycznymi towaru, którego producentem była Spółka. Ponadto Sąd zasadził od Spółki zapłatę ustawowych odsetek oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Czy poniesione przez Spółkę powyższe wydatki stanowić będą koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Poniesiony wydatek przez...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.