Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W tym miesiącu planujemy zamontować do samochodu stanowiącego środek trwały (samochód spółka nabyła 3 miesiące temu) klimatyzację o wartości 5.500 zł. Pojazd do tej pory nie był wyposażony w klimatyzację. Czy montaż instalacji możemy bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Zainstalowanie klimatyzacji w aucie, który Spółka używała (samochód był wpisany do ewidencji środków trwałych) należy uznać jako ulepszenie auta. Zatem wydatek w kwocie 5.000 zł Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie poprzez odpisy amortyzacyjne pod warunkiem, że została spełniona generalna zasada wynikająca z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl której kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

UZASADNIENIE

Zgodnie z podstawową zasadą wyrażoną w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych co do zasady kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Przy czym w myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Jednocześnie zgodnie z art. 16g ust. 13 updop w przypadku gdy środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.

Zgodnie ze wskazanym przepisem środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Wydatki te (wydatki na ulepszenie lub modernizację w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł) będą jednak stanowić koszt uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Jeżeli zatem środki trwałe ulegają ulepszeniu, ich wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.