Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

9 czerwca 2014

Zakup działki sfinansowany zadatkiem otrzymanym przed sprzedażą nieruchomości, a prawo do zwolnienia z podatku dochodowego

182

Zapłata za działkę z pieniędzy pochodzących z zadatku otrzymanego w związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży mieszkania, może zostać zaliczona na poczet wydatków na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 maja 2014 nr ILPB2/415-144/14-2/ES.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. W kwietniu 2013 r. Zainteresowany otrzymał od rodziców darowiznę w postaci mieszkania, które stanowi majątek osobisty.

Dnia 23 stycznia 2014 r. Wnioskodawca podpisał przedwstępną umowę sprzedaży mieszkania (w formie aktu notarialnego), która ma zostać sfinalizowana w późniejszym terminie (podpisanie aktu notarialnego umowy sprzedaży). Jednocześnie Zainteresowany przyjął zadatek w wysokości niemalże 38,5% wartości transakcji, dzięki czemu dysponuje środkami na zakup działki, na której będzie mógł postawić budynek mieszkalny (na własne cele mieszkaniowe). Odnosząc się do zaistniałej sytuacji Podatnik zadał pytania: czy data zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży (w formie aktu notarialnego) jest uznawana za datę zbycia nieruchomości oraz czy kwota, którą Wnioskodawca zapłaci za działkę, zawierając umowę kupna w formie aktu notarialnego - przed datą zawarcia umowy sprzedaży mieszkania w formie aktu notarialnego, ale jednocześnie po dacie zawarcia umowy przedwstępnej (także w formie aktu notarialnego) - może zostać zaliczona na poczet wydatków na własne cele mieszkaniowe (zwolniona zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor stwierdził, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c, sprzedaż wskazanego mieszkania stanowić będzie dla Zainteresowanego źródło przychodu, do opodatkowania którego zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Jednocześnie Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy podatkowej. Stanowi on, że zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania) na cel wskazany w tym przepisie i dokonania tej czynności nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.