Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

8 stycznia 2015

Wzór zawiadomienia o wyborze opodatkowania najmu w formie ryczałtu

167

Plik do pobrania

...........................................................

miejscowość, data

Dane podatnika

…........................................

............................................

............................................

Naczelnik Urzędu Skarbowego

…...................................................

…...................................................

…....................................................

ZAWIADOMIENIE

o wyborze opodatkowania najmu w formie ryczałtu

Zawiadamiam,że od dnia …….................................……. roku będę uzyskiwać przychody z najmu i oświadczam, że wybieram opodatkowanie tych przychodów w formie ryczałt...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę