Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

13 stycznia 2015

Wzór zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu

164

Plik do pobrania

...........................................................

miejscowość, data

Dane podatnika

…........................................

............................................

............................................

Naczelnik Urzędu Skarbowego

…...................................................

…...................................................

…....................................................

ZAWIADOMIENIE

o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zawiadamiam,że od roku …………………. wybieram kwartalny sposób wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy również lat następnych chyba,że w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomię naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu od...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.