Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

30 czerwca 2015

Wypłata przez gminę świadczeń na rzecz osób bezrobotnych

278

Gmina dokonuje wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne, które nie posiadają prawa do zasiłku, a które zostały skierowane do ww. prac przez Powiatowy Urząd Pracy. Czy w takiej sytuacji zobowiązana jest do sporządzania i przekazania podatnikowi oraz organowi podatkowemu informacji o wypłaconych świadczeniach PIT-8C?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Nie, gmina nie jest ob...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.