Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , BUDOWNICTWO

30 września 2018

Wypłata przez dewelopera środków pieniężnych nabywcy mieszkania jako pokrycie kosztów usunięcia usterek budowlanych - skutki w PIT

243

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zakupiła nowe mieszkanie od dewelopera. W trakcie pierwszego sezonu grzewczego okazało się, że wszystkie zamontowane w mieszkaniu kaloryfery nie spełniają swoich funkcji. Dokładnie takie same wady kaloryferów stwierdzono we wszystkich mieszkaniach nowego bloku. Deweloper uznał roszczenie mieszkańców i umówiono się, że właściciele lokali mieszkalnych sami wymienią wadliwe kaloryfery, przedstawią fakturę lub rachunek za wykonane prace, a deweloper zwróci im równowartość. Jak należy opodatkować otrzymaną od dewelopera kwotę?

ODPOWIEDŹ

Deweloper może zrealizować gwarancję z tytułu sprzedaży nowego mieszkania poprzez zwrot kosztów naprawy jakie poniósł właściciel nieruchomości. Zwrot taki nie może być uznany za przychód podatkowy, np. w źródle „przychody z innych źródeł”, gdyż nie dochodzi w takim przypadku do uzyskania przez właściciela mieszkania realnego przysporzenia majątkowego (korzyści majątkowej). Jest to tylko i wyłącznie zwrot kosztów wykonania umowy gwarancyjnej. Zwrot jest zatem neutralny podatkowo, a na deweloperze nie ciążą żadne obowiązki jako płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Nabywca kupując mieszkanie od dewelopera co do zasady uzyskuje gwarancję, która może być aktywowana w sytuacji wad w wykonawstwie budowlanym. Jak wskazuje się w treści art.577 §1 i §2 k.c.: Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. W omawianym przypadku deweloper umówił się z właścicielem mieszkania w ten sposób, iż to nie on przy wykorzystaniu własnych pracowników lub wynajętych przedsiębiorców dokona wymiany w ramach gwarancji, lecz pokryje koszty wymiany – co należy uznać w świetle przepisów o gwarancji jako jedną z dopuszczalnych form jej wykonania.

Jednocześnie – w odniesieniu do zagadnień podatkowych – należy wskazać, że wśród źródeł przychodu ustawodawca wskazał w treści art.10 ust.1 pkt 9 u.p.d.o.f. pozycję: „przychody z innych źródeł”. Z kolei w art.20 ust.1 ustawy wskazuje się, że: za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliż...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.