Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

3 stycznia 2015

Wynagrodzenie właściciela liceum ogólnokształcącego sfinansowane z dotacji otrzymanej ze starostwa powiatowego

285

Jestem właścicielką niepublicznego liceum ogólnokształcącego z uprawnieniami szkoły publicznej. Wyżej wymieniona działalność prowadzona jest na podstawie wpisu dokonanego przez starostę powiatu do ewidencji oświatowej oraz decyzji starosty o nadaniu niepublicznemu liceum uprawnień szkoły publicznej. Działalność niepublicznego liceum finansowana jest z dotacji otrzymywanych ze starostwa powiatowego oraz z wpłat czesnego dokonywanego przez rodziców uczniów liceum lub ich opiekunów. Wynagrodzenie moje oraz wynagrodzenie pozostałych osób zatrudnionych w placówce na podstawie umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych jest w całości pokrywane z dotacji podmiotowej ze starostwa powiatowego, a ich wysokość uzależniona jest od ilości uczniów liceum. Czy powyższe wynagrodzenie jakie otrzymuje właścicielka niepublicznego liceum działającego na prawach szkoły publicznej pokryte z dotacji podmiotowej otrzymanej od starostwa może być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Środki finansowe pochodzące z dota...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.