Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

3 sierpnia 2015

Wykorzystanie rzeczy nabytych przez małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego

226

W ramach przychodów z działalności gospodarczej jakie muszą być rozpoznawane przez przedsiębiorców występują: świadczenia w naturze, świadczenia częściowo odpłatne oraz świadczenia nieodpłatne. Zazwyczaj z taką problematyką mamy do czynienia w relacji pracodawca - pracownik. Warto przypomnieć jakie jest znaczenie nadawane przez sądownictwo administracyjne pojęciu świadczeń nieodpłatnych. Jak wyjaśnił NSA w wyroku z 16 czerwca 2011 r, sygn. Akt. II FSK 788/10: „(…) Kluczową cechą świadczenia nieodpłatnego jest (…) to, że otrzymujący takie świadczenie nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Aby zatem dane świadczenie mogło być uznane za świadczenie nieodpłatne, konieczne jest, by polegało ono wyłącznie na jednostronnym przysporzeniu po stronie podmiotu, który świadczenie to uzyskał. Nieodpłatnym świadczeniem będą więc w szczególności wszelkie wykonane na rzecz uprawnionego świadczenia, np. przyznające mu prawa do używania lub użytkowania składnika majątku. O nieodpłatnym świadczeniu można mówić także w przypadku znoszenia określonego działania podatnika, np. nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na prowadzenie działalności. Właściciel obciążonej nieruchomości nie uzyskuje więc z tego tytułu żadnych korzyści, którą mogłaby być np. bonifikata w opłatach za dostarczanie i wykorzystanie energii elektrycznej. (…)”, Zasady wyceny świadczeń tego typu zostały natomiast uregulowane w art. 10 ust. 2-2b u.p.d.o.f.

W praktyce występuje sytuacja, gdzie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.