Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , OCHRONA ZDROWIA

1 lipca 2018

Wydatki pracodawcy na opiekę psychologiczną pracownika w kosztach podatkowych

214

Spółka kapitałowa zajmująca się wytapianiem szkła (różnych brył ze szkła) poniosła koszty związane z wizytami dwóch pracowników u psychologa. Opieka psychologiczna objęła pracownika, który uległ poparzeniu oraz pracownika, który pomagał mu zaraz po tym wydarzeniu. W ocenie przedsiębiorcy finansowanie wizyt pracownikom, którzy uczestniczyli w takim zdarzeniu (wypadek) w trakcie pracy jest jego obowiązkiem moralnym, a ponadto są to tzw. koszty pracownicze. Czy przedsiębiorca postąpił prawidłowo zaliczając wydatki na psychologa w kosztach podatkowych działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Przedsiębiorca, pomijając względy moralne, może zgodnie z zasadą ogólną uznawania wydatków za koszty podatkowe, zaliczyć wydatki finansowane ze środków obrotowych firmy do kosztów podatkowych działalności gospodarczej. Nie wystąpi w tym miejscu co prawda związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy kosztami a możliwymi do uzyskania przychodami, nie mniej jednak wydatek taki można wiązać z zachowaniem źródła przychodów.

UZASADNIENIE

Działalność gospodarczą niektórych przedsiębiorców (nawet przy zachowaniu szczególnie dużej ostrożności) cechuje podwyższony poziom ryzyka. Oznacza to, że ryzyko wypadków po stronie pracowników jest podwyższone. Współczesna medycyna opierająca się na działaniu zintegrowanym uwzględnia jako normalny element procesu leczenia opiekę psychologiczną. Należy przy tym zauważyć, że żaden przepis zawarty w art.16 u.p.d.o.p. nie zawiera bezpośredniego ani też pośredniego wyłączenia wydatków na opiekę psychologiczną (psychiatryczną lub psychoterapię) pracowników z kosztów podatkowych działalności gospodarczej. W takiej sytuacji należy bazować na zasadzie ogólnej wyrażonej w treści art.15 ust. 1 u.p.d.o.p. gdzie wskazuje się, iż … kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Analiza powyższych dwóch przepisów (art.15 i 16) wskazuje, iż:

  • wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami podatkowymi, o ile możliwe jest wykazanie przez podatnika związku przyczynowo-skutkowegoz osiąganymi przychodami,

  • za koszty podatkowe należy uznać wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki dotyczące działalności gospodarczej, których celem nie jest tylko i wyłącznie osiągnięcie przychodów, ale równorzędnie zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodu,

  • skutkiem powyższego założenia jest możliwość zaliczania do kosztów podatkowych zarówno kosztów typu bezpośredniego jak i pośredniego.

Zdaniem redakcji w omawianym przypadku wydatek poniesiony z tytułu opieki psychologicznej będzie miał charakter kosztu pośredniego. Również Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 04.10.2017 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.203.2017.1.AW: wskazał, że Kosztami podatkowymi są także m.in. tzw. „koszty pracownicze”. … Mogą również obejmować wydatki ponoszone na zakup usług medycznych udzielanych osobom uczestniczącym w wypadkach przy pracy lub zd...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę