Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

13 września 2014

VAT od usług gastronomicznych może stanowić koszt uzyskania przychodów

170

W ramach prowadzonej działalności Spółka ponosi koszty organizacji spotkań z kontrahentami. Wydatki związane z organizacją tych spotkań dotyczą usług gastronomicznych (ponoszone są podczas spotkań z kontrahentami w restauracjach oraz hotelach). Wskazanych wydatków spółka nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów – stanowią one koszty reprezentacji. Spółka nie dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tej kategorii usług. Czy możemy zaliczać VAT naliczony, niepodlegający odliczeniu od usług gastronomicznych do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji Spółka będzie miała prawo uznać za koszt uzyskania przychodów kwotę nieodliczonego podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia usług gastronomicznych, ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ogólną normą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione

  • w celu osiągnięcia przychodów;

  •  lub zachowania przychodów;

  • albo zabezpieczenia źródła przychodów

pod warunkiem, że wydatki te nie zostały wymienione w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1updop).

Taka sama zasada zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i została określona w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof). Natomiast w art. 16 ust.1 updop i odpowiedni w art. 23 ust. 1updof ustawodawca wskazał zamknięty katalog wydatków, których spółka nie może uznać za wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodów. I tak między innymi we wskazanym art. 16 ust 1 pkt 46 updop (art. 23 ust. 1 pkt 43) za koszty uzyskania przychodów nie można uznać podatku od towarów i usług, przy czym kosztem uzyskania przychodów będzie jednak podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.