Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka z o. o. otrzymała od swojego udziałowca pieniądze na przechowanie. Umowa przechowania przewidywała możliwość korzystania z tych pieniędzy przez spółkę. Podczas ostatniej kontroli organy podatkowe stwierdziły, że umowa ta była w rzeczywistości umową pożyczki i zaliczyły należne odsetki do przychodów spółki. Czy słusznie?

 ODPOWIEDŹ

Stanowisko organów podatkowych należy uznać za słuszne. W przywołanej sytuacji po stronie korzystającej z przechowywanych pieniędzy powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia. Przy czym kwotę nieodpłatnego świadczenia należy obliczyć od kwoty pożyczki postawionej do dyspozycji spółki. UZASADNIENIE

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j Dz. U z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) przychodem jest, między innymi, wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń. Jak wielokrotnie podkreślał NSA w wyrokach ( 10 maj 2006 r. II FSK313/06, 11 sierpień 2009r. II FSK 463/08, 07 grudzień 2004 r. FSK 776/04) w przypadku nieoprocentowanej pożyczki nieodpłatnym świadczeniem są odsetki od pożyczki, jakie zapłaciłby pożyczkobiorca przy zastosowaniu w tym zakresie rynkowych reguł.

Powyższy pogląd potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lutego 2014 r. (ILPB4/423-445/13-2/ŁM). We wskazanej interpretacji czytamy, że „w opisanym zdarzeniu zaistnieje sytuacja, w której spółka otrzyma świadczenie polegające na czasowej możli...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.